Bardzo dobre wyniki sprzedaży Grupy INPRO w III kwartale 2017 roku
Grupa Kapitałowa INPRO, jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów notowanych na GPW w Warszawie, podsumowała wyniki sprzedaży za trzeci kwartał 2017 roku. W okresie lipiec-wrzesień 2017 r. Grupa INPRO zrealizowała sprzedaż na poziomie 222 umów, co stanowi 155 % więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Narastająco od stycznia do września br. Grupa odnotowała wzrost sprzedaży mieszkań i domów o ponad 71%, podpisując 487 umów netto.
2017-10-04, 13:02

Grupa INPRO w III kwartale 2017 r. odnotowała wyższą sprzedaż o 155% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, podpisując 222 umowy netto. Od początku stycznia do końca września br. Grupa INPRO podpisała łącznie 487 umów netto, czyli o ponad 71% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy podpisała 284 umowy.

„Poprawa poziomu przedsprzedaży z jednej strony wynika z większej o ponad 60 % liczby lokali oferowanych do sprzedaży w porównaniu do III kwartału 2016 roku, a z drugiej strony ze wzrostu zainteresowania klientów ofertą Spółki, w tym inwestycjami, które cieszą się obecnie największą popularnością tj. Kwartału Uniwersyteckiego, OPTIMY i Harmonii Oliwskiej.” – zauważa Piotr Stefaniak, Prezes Zarządu INPRO S.A.


W trzecim kwartale 2017 roku Grupa przekazała łącznie 29 lokali, w porównaniu do 49 sztuk w roku ubiegłym. Narastająco od stycznia do września 2017 roku Grupa INPRO przekazała 191 mieszkań i domów. Natomiast liczba przekazań za 9 pierwszych miesięcy 2016 r. wyniosła  231 mieszkań i domów.

Łącznie w roku 2017 Grupa Kapitałowa INPRO SA planuje wprowadzić do sprzedaży 711 nowych mieszkań i domów.

KONTAKT / AUTOR
Dominika Nosal
Tauber Promotion
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy