Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe po I kwartale 2016 r.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy INPRO osiągnęły poziom 41,6 mln zł, czyli o 30% wyższy niż w I kwartale 2015 r. Zysk brutto ze sprzedaży za trzy pierwsze miesiące br. wyniósł 9,9 mln zł, a zysk netto 2,8 mln zł. Grupa INPRO do końca 2016 roku planuje wprowadzić do oferty ponad 450 kolejnych mieszkań i domów.
2016-05-16, 10:00

Grupa INPRO wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 41,6 mln zł netto, czyli o 30% wyższe niż w I kwartale 2015 roku. Natomiast zysk brutto ze sprzedaży w trzech pierwszych miesiącach br. wzrósł o 27% do wartości 9,9 mln zł, a zysk netto wyniósł 2,8 mln i był wyższy o 56% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

Narastająco za pierwsze trzy miesiące 2016 roku Grupa sprzedała łącznie 124 lokale (w rozumieniu umów przedwstępnych netto), to jest o 27% więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Największym zainteresowaniem cieszyły się inwestycje Chmielna Park i Kwartał Uniwersytecki, ze względu na atrakcyjną lokalizację (zakup głównie w celach inwestycyjnych) oraz Wróbla Staw Domy Wielorodzinne, z uwagi na dostępność w programie Mieszkanie dla Młodych. Spółka zależna Przedsiębiorstwo Budowlane DOMESTA Sp. z o.o. zawarła w pierwszym kwartale 2016 roku 37 umów przedwstępnych netto.

Pierwszy kwartał 2016 roku to kontynuacja dotychczasowego bardzo dobrego trendu sprzedażowego na rynku deweloperskim. Pomimo wyższych wymogów dla nabywców mieszkań od początku br., dotyczących wkładu własnego przy zaciąganiu kredytów, jakim jest 15% udziału własnego, korzystający z programu Mieszkanie dla Młodych oraz kupujący mieszkania w celach inwestycyjnych, zapewnili utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży” – mówi Piotr Stefaniak, Prezes Zarządu INPRO S.A.

W pierwszym kwartale br. Grupa Kapitałowa INPRO przekazała łącznie 110 lokali (w tym INPRO SA wydała 100 lokali) i było to o 45% więcej niż w I kwartale 2015 roku, kiedy to Grupa wydała 76 mieszkań. W okresie styczeń-marzec 2016 r. Grupa INPRO SA nie oddała do użytkowania żadnego budynku, a wydania realizowane były przede wszystkim na projektach zakończonych w ubiegłym roku: osiedle domów wielorodzinnych Wróbla Staw oraz osiedle Chmielna Park.

Przeważająca część obrotów Spółek INPRO i DOMESTA przypadać będzie na drugą połowę roku 2016, kiedy to, przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zrealizowane zostaną następujące projekty: Osiedle Leszczynowe (budynek nr 16, 17, 18 i 19), osiedle Kwartał Uniwersytecki, osiedle Chmielna Park budynek C, domy jednorodzinne na Osiedlu Wróbla Staw etap H oraz na osiedlu Golf Park.

W lutym 2016 roku INPRO SA rozpoczęła sprzedaż 151 mieszkań z I etapu osiedla Harmonia Oliwska oraz 6 domów jednorodzinnych na osiedlu Golf Park, zaś PB DOMESTA rozpoczęła sprzedaż lokali z budynku nr 19 na osiedlu Leszczynowym (24 lokale). Do końca roku Grupa planuje uruchomić jeszcze sprzedaż w następujących lokalizacjach: I etap Osiedla OPTIMA w Gdańsku, przy ul. Stężyckiej (204 lokale), Osiedle Azymut w Gdyni (100 lokali), Osiedle Leszczynowe (budynek nr 20 - 35 lokali oraz nr 21 - 35 lokali), osiedle przy ul. Niepołomickiej w Gdańsku (budynek nr 1 - 47 lokali oraz nr 2 - 47 lokali).

KONTAKT / AUTOR
Marika Żołądek-Banaś
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy